Ana Sayfa / YARARLI LİNKLER

Mesleki Kamu Kurum & Kuruluşları

 

Kısa Adı

Web Adresi

Başbakanlık

 

www.basbakanlik.gov.tr/

Cumhur Başkanlığı

TCCB

www.tccb.gov.tr

Devlet Planlama Teşkilatı

DPT

www.dpt.gov.tr

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

www.ekonomi.gov.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı

GİB

www.gib.gov.tr/

Hazine Müsteşarlığı

 

www.hazine.gov.tr

İstanbul Defterdarlığı

İD

www.ist-def.gov.tr

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

İVDB

www.ivdb.gov.tr

Kamu İhale Kurumu

KİK

www.ihale.gov.tr

Maliye Bakanlığı

MB

www.maliye.gov.tr/

Sosyal Güvenlik Kurumu

SGK

www.ssk.gov.tr/

T. İstatistik Enstütüsü

TÜİK

www.tuik.gov.tr/

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TBMM

www.tbmm.gov.tr


Ekonomi & Finans

 

Kısa Adı

Web Adresi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BDDK

www.bddk.org.tr/

Enerji Piyasası Düzenleme Denetleme Kurulu

EPDK

www.epdk.gov.tr

İstanbul Altın Borsası

İAB

www.iab.gov.tr

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İMKB

www.imkb.gov.tr

Kamuyu Aydınlatma Platformu

KAP

www.kap.gov.tr

Merkez Bankası

MB

www.tcmb.gov.tr

Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği

TSPAKB

www.tspakb.org.tr

Sermaye Piyasası Kurumu

SPK

www.spk.gov.tr


Mesleki Dernek & Kuruluşlar

 

 

Kısa Adı

Web Adresi

Gelir Kontrolörleri Derneği

GKD

www.gkd.org.tr

Hesap Uzmanları Derneği

HUD

www.hud.org.tr/

İstanbul Kalkınma Ajansı

İSTKA

www.istka.org.tr/

İstanbul Sanayi Odası

İSO

www.iso.org.tr

İstanbul SMMM Odası

İSMMMO

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

İstanbul Ticaret Odası

İTO

www.ito.org.tr

İstanbul YMM Odası

İYMMO

www.istanbulymmo.org.tr

Mali Suçları Araştırma Kurulu

MASAK

www.masak.gov.tr

Maliye Müfettişleri Derneği

MMD

www.mmd.org.tr

Türkiye Bankalar Birliği

TBB

www.tbb.org.tr

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

TMSK

www.tmsk.org.tr/

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

TMUD

www.tmud.org.tr

Türkiye S. M.M.M. ve Y.M.M. Odaları Birliği

TÜRMOB

www.turmob.org.tr

Vergi Denetmenleri Derneği

VDD

www.vdd.org.tr

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stnd. Kurumu

KGK

www.kgk.gov.tr

Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği

BADUDER

www.bdd.org.tr


Hukuk & Mevzuat

 

Kısa Adı

Web Adresi

Anayasa Mahkemesi

 

www.anayasa.gov.tr

Danıştay

 

www.danistay.gov.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı

GİB

www.gib.gov.tr/

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

MEVBANK

www.mevbank.com

Resmi Gazete

RG

www.resmi-gazete.org.tr/

Sayıştay

 

www.sayistay.gov.tr

Türkiye Muhasebe Standartları

TMSK

www.tmsk.org.tr/

UFRS

UFRS

www.iasb.co.uk/

Vergi Dünyası Dergisi

 

www.vergidunyasi.com.tr

Vergi Sorunları Dergisi

 

www.vergisorunlari.com.tr

Yaklaşım Dergisi

 

www.yaklasim.com

Yargıtay

 

www.yargitay.gov.tr